Integracions de Serveis

Aliances estratègiques amb empreses de prevenció, accessos, tecnològiques

eGestiona disposa d’integracions estàndard amb les aplicacions més conegudes del mercat a nivell de control d’accessos / marcatges,
vigilàncies de la salut / formacions en prevenció de riscos laborals, signatura digital de documents

imagen pruebas

Control d’Accessos i Marcatges

imagen pruebas

Vigilància de la Salut i
Formació de Prevenció

imagen pruebas

Signatura Digital de Documents

Facilita el control documental en els accessos als teus centres de treball i gestiona els marcatges i els índexs de sinistralitat

La integració de control d’accessos / marcatges bidireccional, des eGestiona cap al programari de control d’accessos i viceversa, s’ha desenvolupat amb les plataformes que s’indiquen a continuació, facilitant diferents funcionalitats amb cadascuna de les aplicacions:

Integració mitjançant servei web en temps real o periòdica, a definir per l’usuari

Integra els marcatges de Dorlet a eGestiona

S’integren els documents pendents que impedeixen l’accés

Integra tant treballadors com equips per centre de treball i activitat

Necessita versions de Dorlet actualitzades

Veure més info de Dorlet

Integrem el programari Smart Traffic amb eGestiona

S’integra en temps real o periòdic mitjançant servei web

Integrem tant treballadors com equips per centre de treball i activitat

Recollim els marcatges realitzats en Smart Traffic

Veure més info Smart Traffic

Integrats bé mitjançant servei web o per intercanvi de fitxers plans en Site FTP segur

La configuració del període d’integració és definida per l’usuari

Gestió de control d’accessos per zones dins d’un mateix centre de treball

Integrem l’estat de control d’accés documental de treballadors

Veure més info SPEC

Integració mitjançant servei en temps real o de forma periòdica amb VisualTime de Robotics, a definir per l’usuari.

Control d’Accés de Personal Intern.

Possibilitat d’ús de carnets de eGestiona a VisualTime

Veure més Info Robotics

Integració mitjançant intercanvi de fitxer en Site FTP segur

La configuració del període d’integració és definida per l’usuari

Integrem l’estat de control d’accés documental de treballadors

Veure més Info Locken

Integració mitjançant servei web en temps real o periòdica, a definir per l’usuari.

Control d’Accés de Personal Intern i Extern.

Integració dels marcatges de TecAccess amb eGestiona

Veure més Info Tecisa

Integra automàticament els reconeixements mèdics i les formacions en prevenció dels teus treballadors interns realitzats pel teu servei de prevenció o per 3a empreses

La integració dels certificats d’aptitud mèdica i les formacions realitzades amb serveis de prevenció o amb centres de formació especialitzats en prevenció de riscos laborals, facilita el control de les acreditacions dels teus treballadors interns. Actualment existeixen diferents integracions automàtiques amb SPA i centres de formació:

Integració dels certificats mèdics i dels fitxers físics dels mateixos

Permet la configuració dels resultats de vigilància de la salut

El procés nocturn d’integració es realitza diàriament i la comunicació amb la plataforma de IMQ Prevenció es basa en l’intercanvi de fitxers plans i els pdfs dels reconeixements.

eGestiona et facilita el seguiment de la traçabilitat de la integració de forma visual, permetent filtrar la informació per períodes de temps i resultats

Disposen de la seva pròpia plataforma Konecta (desenvolupada per Externalia) perquè el treballador pugui veure el seu informe mèdic amb total seguretat.

Veure més info de IMQ Prevención

Integració dels certificats mèdics i dels fitxers físics dels mateixos

Permet la configuració dels resultats de vigilància de la salut

El procés nocturn d’integració es realitza diàriament, i la comunicació amb la plataforma de Quirón Prevenció es basa en trucades a Serveis Web

eGestiona et facilita el seguiment de la traçabilitat de la integració de forma visual, permetent filtrar la informació per períodes de temps i resultats

Integració dels certificats mèdics i dels fitxers físics dels mateixos

Permet la configuració dels resultats de vigilància de la salut

El procés nocturn d’integració es realitza diàriament, i la comunicació amb la plataforma de Preving es basa en trucades a Serveis Web

eGestiona et facilita el seguiment de la traçabilitat de la integració de forma visual, permetent filtrar la informació per períodes de temps i resultats

Integració dels certificats formatius de cursos de prevenció de riscos laborals, mitjançant procés diari d’intercanvi de fitxers.

Possibilitat de configurar el resultat del certificat rebut així com el Document corresponent a eGestiona

Generació de la traçabilitat de l’execució del procés per a detecció de possibles resultats inesperats.

Integració dels certificats formatius de cursos de prevenció de riscos laborals, mitjançant lectura diària de fitxers plans.

El procés extreu dels fitxers plans, els treballadors que han realitzat el curs i s’identifica el curs realitzat, la data de realització i el document de formació de eGestiona associat

El procés permet definir l’hora i freqüència d’execució de la integració

Generació de Traçabilitat de l’execució del procés per a detecció de possibles resultats inesperats.

Integració dels certificats formatius de cursos de prevenció de riscos laborals, mitjançant lectura diària de fitxers plans.

El procés extreu dels fitxers plans, els treballadors que han realitzat el curs i s’identifica el curs realitzat, la data de realització i el document de formació de eGestiona associat

El procés permet definir l’hora i freqüència d’execució de la integració

Generació de Traçabilitat de l’execució del procés per a detecció de possibles resultats inesperats.

Signatura tu o els teus contractes els documents de forma digital amb total validesa legal de forma senzilla, fins i tot des del mòbil

Actualment ja tenim desenvolupat un procés d’integració de la documentació de coordinació de eGestiona amb la plataforma DocuSign i estem en procés de desenvolupament d’aquesta integració de signatura digital amb altres plataformes.

DOCUSIGN. Signature digital al núvol

  • Docusign facilita la signatura de documents de forma eficient, segura i amb totes les garanties legals
  • Permet la gestió del cicle de signatura de documents
  • Permet definir signants, ordre de signants, …
  • Permet configurar plantilles de documents
  • Gestiona els missatges: Consulta de l’estat, etc.
  • Permet la signatura de documents des del mòbil

Disposem d’una integració completa amb Docusign. eGestiona envia a Docusign documents perquè s’iniciï el procés de Signatura. Un cop acabat el procés, el document signat s’integra de forma automàtica en el procés de coordinació d’activitats empresarials de eGestiona.

eGestiona disposa de mecanismes de consulta de l’estat del document a Docusign, des de la pròpia aplicació, sense necessitat d’accedir a la plataforma de signatura digital.

Estructura modular de eGestiona

Premi en cada una de les icones del gràfic per conèixer més detalls de cada mòdul o prem aquí per tornar a funcionalitats